FR DE NL

Useful links


Information on assistive technology (INF)
Information for diabled people | Self advocacy - independent living (ILV)
Information sources for disabled persons (ORG)
Law, regulations and handicap (REC)
Websites created by disabled persons


Information on assistive technology (INF)

Abledata Ondersteunde technologie Databank
AbilityHub Assistive Technology Solutions
Adapth + Handitec SC Ondersteunde technologie Luxemburg
Augmentative & Alternative Communication Centrers AAC - centra
Autism Informatie i.v.m. autism
Autonomia Algemeen informatiebestand over hulpmiddelen in Wallonië
BLISS Communicatie Drieluik - Bliss-symbolen - communicatie - centrum
Closing the Gap Amerikaanse hulpmiddelen beurs
Delaware Assistive Technology Initiative Research naar ondersteunde technologie
Inclusive Technology ltd Ondersteunde technologie Databank
Infinitec inc Ondersteunde technologie begeleiding personen met handicap
Interesting overview of links Computer and Software Accessibility for the Disabled
Isaac Wereldorganisatie betreffende ondersteunde communicatie
KOC Kennis en ondersteuningscentrum - Vlaams Fonds
MODEM Informatiecentrum
Novastor Computers and Software Helping the Disabled
RESNA Rehabilitation engineering and assistive Technology
REVA Hulpmiddelen beurs
Wai-Not Opleiding aan begeleiding van kinderen jongeren met verstandelijke beperkingen
IT Hare Guide to sofware accessibility


Information for diabled people
Self advocacy - independent living (ILV)

Kamelego Audiokrant - Digikrant - Braillekrant
vzw Marjan Zwemmen voor personen met ene beperking
Institute on Independent Living Independent Living Instituut
Planned Lifetime Advocacy Network Persoonlijk Netwerk - Planning voor personen met een handicap
Toemeka Burgerrechtenorgansatie voor verstandelijk gehandicapten
Zorgmatch Persoonsgebonden budget informatie uitwisseling (Nederlandse website)
World Institute on disability International public-policy overcoming obstacles to independent living
vzw TolBo Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsorganisaties


Information sources for disabled persons (ORG)

Auctores Vereniging voor autisme
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Human Service Research Institute Ondersteund gehandicapte personen
De Kangoeroe Thuis - begeleidingsdienst voor zorgconsulentschap n Functie van PAB
KVG Katholieke vereniging voor Gehandicapten
Kruispunt Een wegwijzer naar vrije tijd voor mensen met beperkingen
Ouders voor Inclusie Een vereniging voor en van ouders
Ouders voor een rugzakje Nederlandse ouders voor PGB - directe financiering in onderwijs
Nema De Vlaamse Vereniging voor Neuromusculaire aandoeningen
Reuma in Beweging vzw (RiB vzw) De website met een uitgebreide hoeveelheid informatie voor personen met een reumatische aandoening.
BIVV Cara, Belgische instituut voor Verkeersveiligheid
IBSR Institut Belge pour la Sécurité Routière
Toegankelijkheid op web Toegankelijkheids - regels voor website gebruik
Toegankelijkheid op web Toegankelijkheids - regels voor website gebruik
VFG Vereniging personen met een handicap vzw


Law, regulations and handicap (REC)

GRIP vzw Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap
European Agency Europees agentsch.ontwikkeling in Special Needs Education
European Disability Forum Overkoepelende Europese gehandicapten organisaties


Websites created by disabled persons

Bols Kim Infosite over/voor blinden en slechtzienden
Manhaeghe Mario Website gemaakt met "Lucy" door persoon met hoge dwarslaesie
Janine Romijn Website gemaakt met "Lucy" door webmasteres
Hartziekte www.hartziekte.be
Larissa Staelens Infosite over een auditieve beperking in het regulier onderwijs