FR DE EN
REVAstudy


Naast de studiedagen die door andere organisaties worden ingericht, zoals het Vlaams Ergotherapeutenverbond, biedt REVA onder de naam REVAstudy een hele reeks korte lezingen aan. De voertaal voor alle studiedagen en lezingen is Nederlands.

-De lezingen beginnen stipt en de deur gaat dicht om de lezing niet te storen.
-Uiteraard kan je de REVA beurs zelf ook bezoeken. Je kan meteen online een toegangskaart aanvragen, of u ontvangt een kaart bij het verlaten van het auditorium

Je kan helaas niet meer inschrijven en een attest aanvragen, maar voor de lezingen waar geen VOLZET staat, zijn nog plaatsen vrij.


Overzicht

Uw browser ondersteunt geen javascript of uw javascript is disabled. Gelieve uw javascript aan te zetten of een browser te gebruiken die javascript ondersteunt en dit formulier opnieuw te laden.
Let op: Dit formulier kan niet correct gebruikt worden zonder javascript!

donderdag 20 april 2017 - auditorium Flex 1
10u00
Wegwijs in hulpmiddelen voor dagelijkse activiteiten

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex1: 10u00 – 10u45

Docent Ergotherapie HoGent

Er zijn heel wat hulpmiddelen ter beschikking om iemand te helpen om zelfstandiger te leven ondanks grote of kleine beperkingen. In deze lezing wordt in vogelvlucht overzicht gegeven over kleine ADL-hulpmiddelen op vlak van zelfverzorging, maaltijdbereiding, eten en drinken.

Doelgroep
Enkel voor leerlingen secundair onderwijs

Hiervoor kan niet online worden ingeschreven: mailen naar reva@reva.be
×
11u00
Wegwijs in hulpmiddelen voor dagelijkse activiteiten

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex1: 11u00 – 11u45

Docent Ergotherapie HoGent

Er zijn heel wat hulpmiddelen ter beschikking om iemand te helpen om zelfstandiger te leven ondanks grote of kleine beperkingen. In deze lezing wordt in vogelvlucht overzicht gegeven over kleine ADL-hulpmiddelen op vlak van zelfverzorging, maaltijdbereiding, eten en drinken.

Doelgroep
Enkel voor leerlingen secundair onderwijs

Hiervoor kan niet online worden ingeschreven: mailen naar reva@reva.be
×
12u00
Woningaanpassing van A tot Z (ouderen)

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex1: 12u00 – 12u45

Annouck De Neels
Master in de Ergotherapie
Praktijklector opleiding ergotherapie HoGent
Ergotherapeut - CP Referentiecentrum UZ Gent

Inhoud
Bij deze presentatie wordt het doelpubliek meegenomen in het aspect van woningaanpassing gaande van bij de start van woningaanpassing tot het einde van woningaanpassing. Welke zijn de belangrijke voorbereidende stappen in dit proces en waar kan iemand terecht. Wat is belangrijk in de ontwerpfase in het proces van woningaanpassing en waar dien je rekening mee te houden. Welke rol hebben professionelen in het proces van woningaanpassing?

Doelgroep
Iedereen welkom

Tekst
Download hier de pdf met hand-outs.
×
13u00
Vergrijzing en wonen op de juiste plaats

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex1: 13u00 – 13u45

Pascal De Decker
Hoofddocent, Onderzoeksgroep HaUS (Housing and Urban Studies)
Departement Architectuur, KU Leuven

Inhoud
Vlaanderen vergrijst in een snel tempo. Vooral vanaf 2030 zal het aantal 80plussers sterk toenemen. Ook al leven mensen vandaag lang gezond en blijven ze bijgevolg mobiel, toch kan/zal op een bepaald moment de mobiliteit afnemen. Onderzoek toont aan de mensen die sociaal en cognitief actief blijven langer gezond blijven. Hoewel daarvoor cruciaal blijft de manier waarop en waar we wonen doorgaans buiten het publieke debat. De lezing schetst de problemen die zich kunnen voordoen als gevolg van de wijze waarop de na de Tweede Wereldoorlog zijn gaan wonen. Deze is sterk autogerelateerd en houdt in dat op bepaalde mensen in hun woonplaats geïsoleerd dreigen te geraken. Volgend uit de vaststellingen zal de lezing enkele kanttekeningen plaatsen bij het beleidsidee van 'ageing in place' en een pleidooi houden voor de ontwikkelingen van woonvormen tussen het woonzorgcentrum en de gezinswoning.

Doelgroep
Iedereen die begaan is met kwalitatief verouderen.

Tekst
Meer informatie over dit onderwerp:
De Decker, P., Schillebeeckx, E., Volckaert, E. & S. Oosterlynck (2016): Wonen, zorg en ruimtelijk ordenen in een vergrijzende samenleving: een verkenning. Te downloaden van de website van Ruimte Vlaanderen.
Vandekerckhove, B., De Luyck, N., Volckaert, E., De Witte, N. & P. De Decker (2013): Ook de aangespoelden blijven! Woon- en zorgperspectieven van pensioenmigranten naar de Kust. Antwerpen: Garant.
×
14u00
Multi dimensioneel screenen naar kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen: het Comprehensive Frailty Assessment Instrument (CFAI)

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex1: 14u00 – 14u45

Nico De Witte, Prof. Dr.
docent/onderzoeker, Vrije Universiteit Brussel & Hogeschool Gent

Inhoud
Kwetsbaarheid bij ouderen wordt vaak vanuit een medisch deficitaire visie benaderd. Met de ontwikkeling van het Comprehensive Frailty Assessment Instrument (CFAI) introduceren we een nieuwe visie op kwetsbaarheid bij ouderen. Het instrument (CFAI) meet fysische, psychische, sociale en omgevingskwetsbaarheid. Het instrument werd gevalideerd op een dataset van de Belgian Ageing Studies (BAS), bestaande uit 33629 thuiswonende ouderen. Van alle dimensies dragen de psychische indicatoren het meest bij tot kwetsbaarheid, maar ook omgevingsindicatoren spelen een rol. Dit wijst erop dat kwetsbare ouderen niet los kunnen gezien worden van hun omgeving. Het instrument is kort, bevat 23 items en kan door de oudere zelf ingevuld worden. Zowel voor de totaalscore 'kwetsbaarheid', als voor de 4 dimensies zijn grenswaarden (laag, midden & hoog) bepaald. Dit laat zorgverstrekkers toe het specifieke kwetsbaarheidsprofiel van het individu te analyseren en geïndividualiseerde interventies te bepalen.

Doelgroep
Gericht naar een breed publiek, maar vooral gericht naar professionelen uit de ouderenzorg.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×
15u00
Psychische kwetsbaarheid bij ouderen in de thuisomgeving

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex1: 15u00 – 15u45

Lieve Hoeyberghs
Onderzoeker Hogeschool Gent, vakgroep verpleegkunde/ D-scope consortium*
* Detection, Support and Care for Older people: Prevention and Empowerment'. Een onderzoeksconsortium met partners uit Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen, KULeuven, Universiteit Maastricht en Hogeschool Gent.

Inhoud
Psychische kwetsbaarheid bij ouderen is tot nu toe een onderbelicht onderzoeksthema. In deze bijdrage trachten wij, op basis van de data van de ' Belgian Ageing Studies (BAS)' een socio-demografische en economische profielschets te maken van psychisch kwetsbare ouderen. Verder wordt aangetoond dat gevoelens en emoties een belangrijke rol spelen bij psychische kwetsbaarheid.

Doelgroep
Gericht naar een breed publiek, maar zeker interessant voor mensen die privé of professioneel omgaan met ouderen.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×
16u00
Vlaanderen: vakantieland voor iedereen

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex1: 16u00 – 16u45

Toerisme Vlaanderen

Inhoud
'Reizen, da's niet (meer) voor mij.'
'Er is nergens betrouwbare informatie te vinden over aangepaste vakanties.'
'Voor wie een beperking ervaart, is reizen een onbereikbare luxe.'
'Op vakantie met een zware zorgnood, het is onbegonnen werk.'

Word je ook vaak geconfronteerd met deze gedachten of uitspraken?
In deze lezing rond toegankelijk toerisme in Vlaanderen willen we deze en nog veel meer taboes doorprikken. Samen met de toeristische sector probeert Toerisme Vlaanderen alle schakels van de vakantieketen toegankelijk te maken voor de reiziger met een beperking: logies, attracties, musea, restaurants, wandel- en fietsaanbod, infokantoren, (openbaar) vervoer, boekingen, … Hoe we dat doen? Wat we te bieden hebben voor mensen met een beperking? Hoe jij, als medewerker in de zorg- of handicapsector je steentje kan bijdragen om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van een deugddoende vakantie? Dat vertellen we je tijdens deze lezing!

Meer info: sara.lefevre@toerismevlaanderen.be

Doelgroep
Iedereen welkom! In het bijzonder interessant voor iedereen die werkzaam is in de handicap- of zorgsector en die dus rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking komt met personen met een tijdelijke of chronische beperking, ouderen, mensen die chronisch ziek zijn of die om wat voor reden dan ook nood hebben aan een aangepaste vakantie.

Tekst
Download hier de pdf met hand-outs.
×

donderdag 20 april 2017 - auditorium Flex 2
10u00
Blaasproblemen, van niet kunnen plassen tot urine verliezen.

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex2: 10u00 – 10u45

Ronny Pieters
Verpleegkundig specialist Urologie, UZ Gent, Voorzitter vzw Urobel.

Inhoud
Verschillende aandoeningen hebben een invloed op de werking van de blaas. Op regelmatige tijdstippen naar het toilet gaan en daar leeg plassen is niet altijd evident. Hoe komt dit, wat zijn de mogelijkheden, wat bestaat er … In deze lezing wordt in begrijpbare taal dieper ingegaan op de normale werking van de blaas en wat er mis kan gaan. Ook de therapeutische mogelijkheden die beschikbaar zijn komen aan bod.

Doelgroep
Voor iedereen

Tekst
Download hier de pdf met presentatieslides.
×
12u00
Onafhankelijk leven

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex2: 12u00 – 12u45

Kristof Uvijn
Lector aan de Hogeschool Gent – Faculteit Mens en Welzijn

Inhoud
Tien jaar na de publicatie van de cijfers in de Inclusiespiegel 2006, deed GRIP de oefening opnieuw (Grip, 2016). Ze beschrijven de situatie als dramatisch. Personen met een handicap doen het slecht als het gaat over onderwijs, werk, inkomen, wonen. Ook als het gaat om gezondheid vormen personen met een handicap een duidelijk voorbeeld van een kwetsbare bevolkingsgroep. Het World Report on Disability identificeert heel duidelijk een verhoogde kwetsbaarheid voor infectieziekten, chronische ziekten en allerhande verwondingen (WHO, 2011). Wat moet er gebeuren, welke keuzen moeten er gemaakt worden? Blijven we denken in termen van compensatie en termen van non-discriminatie of kan de republikeinse notie van de vrijheid van overheersing (P. Pettit) een alternatief bieden?

Doelgroep
Iedereen is welkom! Gericht naar een breed publiek.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×
13u00
On Wheels, de app die mensen uit hun isolement haalt

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex2: 13u00 – 13u45

Joke Van der Auwera
Medewerker On Wheels

Inhoud
On Wheels, de app die mensen uit hun isolement haalt, dat las u al op de cover van het REVAzine en op de website, maar hoe doen we dat? Kom naar onze workshop, breng zeker ook uw smartphone of tablet mee en we tonen je hoe On Wheels werkt. Tot dan.

Doelgroep
Iedereen is welkom!

Tekst
Geen tekst.
×
14u00
Kijken naar handicap, een uitdaging!

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex2: 14u00 – 14u45

Nancy Lievyns
Stafmedewerker sensibilisatie, GRIPvzw

Inhoud
De ontmoeting met mensen met een handicap roept verschillende gevoelens en gedachten op. Dit beïnvloedt het beeld over mensen met een handicap. Je kunt oog hebben voor de beperkingen of de nood aan zorg. Maar, mensen met een handicap hebben ook talenten en wensen. Net als iedereen willen we verschillende rollen opnemen: ouder, werknemer, vriend, partner, … Hoe een samenleving naar ons kijkt bepaalt heel erg de rollen die we kunnen opnemen. Om tot meer inclusie te komen, is het belangrijk dat je je bewust bent over de manier waarop je kijkt naar mensen met een handicap. Tijdens de workshop 'Kijken naar handicap, een uitdaging!' kun je met ons stilstaan bij de verschillende visies op handicap.

Doelgroep
Iedereen is welkom.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×
15u00
Je hebt een handicap en je hebt rechten

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex2: 15u00 – 15u45

Dienst Handicap / VN-Verdrag van Unia

Inhoud
België moet het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap naleven. Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, ziet erop toe dat dit gebeurt.
Maar welke rechten hebben mensen met een handicap precies? In deze workshop leggen we uit welke rechten je hebt en hoe je ervoor kan opkomen. We besteden extra aandacht aan je rechten op school en op het werk.
Zo zal je bijvoorbeeld meer te weten komen over het recht op redelijke aanpassingen en ga je naar huis met tips om dit recht om te zetten in de praktijk.

Doelgroep
Iedereen is welkom. Wie een doventolk wenst: graag mailen naar freddy@reva.be (afzonderlijk van de inschrijving).

Tekst
Download hier de eerste pdf met tekst.
Download hier de tweede pdf met tekst.
×
16u00
Hoorhulpmiddelen

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex2: 16u00 – 16u45

Ward De Bruecker
Hulpmiddelenconsulent Gehoor – Cognitie – Spraak bij het Kenniscentrum Hulpmiddelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Inhoud
Hoorapparaten zijn tegenwoordig geen taboe meer, maar roepen nog altijd veel vragen op. Wat zijn de mogelijkheden van vandaag? Wat is een hoorhulpmiddel? Kan een smartphone gebruikt worden als hoorhulpmiddel? Heeft de keuze van een hoorapparaat gevolgen voor het hoorhulpmiddel? Bestaat er een tegemoetkoming? ...

Doelgroep
Gericht naar een breed publiek

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×

donderdag 20 april 2017 - auditorium Flex 3
10u00
Introductie staprobot en robothandschoen in neurorevalidatie

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex3: 10u00 – 10u45

Dr. Paul Van Sanden, revalidatiearts
Kris Goos, kinesitherapeut

To Walk Again

Inhoud
De ontwikkeling van innovatieve robottechnologieën als ondersteuning binnen neuro-revalidatie staat niet stil. Binnen het postrevalidatiecentrum van To Walk Again willen we deze nieuwe technologieën op een laagdrempelige manier implementeren en bereikbaar maken voor mensen met een fysieke beperking. Exoskeletons of staprobotten zijn ontwikkelingen die de nodige ondersteuning kunnen geven om recht te staan en te stappen aan mensen die omwille van een bepaalde aandoening of ongeval gedeeltelijk of volledig verlamd zijn. Tijdens deze presentatie willen we een algemeen overzicht geven van de huidige generatie. De robothandschoen, SEM Glove is een Zweedse ontwikkeling van BioServo Technologies. Het is een innovatief, gebruiksvriendelijk hulpmiddel ter ondersteuning van de grijpkracht van mensen die een verminderde handfunctie hebben ten gevolge van verschillende oorzaken zoals perifeer zenuwletsel, spieraandoening, reuma, dwarslaesie, MS, hersenletsel,… To Walk Again wil jullie graag informeren omtrent deze nieuwe mogelijkheden!

Doelgroep
Iedereen welkom

Tekst
Geen tekst beschikbaar.
×
11u00
Wonen vandaag en morgen

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex3: 11u00 – 11u45

Anouk Tuinstra
Coördinator UD Woonlabo

Fien Van den Abeele
Projectmedewerker, architect Inter

Inhoud
Het UD Woonlabo is een gerenoveerde stadswoning die uitgebouwd is tot een demonstratiewoning. Je kan er zien en ervaren wat ‘Universal Design’ jou te bieden heeft bij het (ver)bouwen of bij het herinrichten van je woning. Je krijgt er tips en voorbeelden van slimme gebruiksproducten. Het begrip ‘Universal Design’ is overgewaaid vanuit Amerika en komt sinds enkele jaren ook bij ons meer voor. Toch weet nog niet iedereen wat het precies inhoudt. In Vlaanderen spreken we over ‘Ontwerpen voor iedereen’ en dat zegt wellicht meer. Het staat voor elegante oplossingen met een hoog gebruikscomfort, eenvoudig en toegankelijk voor iedereen! Geen hulpmiddelen, maar mooie oplossingen en producten die vanzelfsprekend aanwezig zijn.

Maak kennis met Het UD Woonlabo en ontdek welke verrassende oplossingen voor jou uit de bus vallen!. Het UD Woonlabo is een samenwerking tussen Hogeschool PXL, Universiteit Hasselt en Inter. Je kan er de modelwoning bezoeken en kan er terecht voor informatie en adviesvragen.

Doelgroep
Iedereen is welkom.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×
12u00
Creatief architectonisch ontwerpen voor inclusie: de UD-APP en UD-L Toolbox voorgesteld

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex3: 12u00 – 12u45

Prof.dr.arch. Marc Dujardin
Research coordinator arCsus (architecture, CULTURE, sustainability)
Faculteit Architectuur, KULeuven, Campus Sint Lucas Gent

Inhoud
Met een 28 jarige andersvalide zoon als drijvende kracht achter zijn onderzoek rond 'Universal Design' enerzijds; en vanuit een jarenlange intensieve samenwerking van zijn architectuurstudenten met een breed spectrum van ervaringsdeskundigen met of zonder beperkingen anderzijds, zal Marc Dujardin twee van zijn UD onderzoeksresultaten toelichten:
 1. De Universal Design Empathy Guide (UD-APP), een 'ontwerpgrammatica' en -instrument om inclusief ontwerpen te stimuleren waarbij diverse profielen van eindgebruikers gekoppeld worden aan de ketting van toegankelijkheid; en
 2. De Universal Design for Learning Toolbox (UD-L), een 'tactiele' ontwerpmethode om in het kader van het M-Decreet het 'doceren van ontwerpend onderzoek' voor studenten met een visuele beperking mogelijk te maken.
Beide instrumenten zijn afgeleid uit de onderzoeksresultaten van een serie van de door de auteur georganiseerde internationale workshops "Designing in the Dark" (DID) en "Designing the Multi-Sensorial City"(DMSC).

Doelgroep
Iedereen is welkom.

Tekst
Tekst (PDF-formaat) zal via www.reva.be na de beurs beschikbaar worden gesteld.
×
13u00
Mobiliteitshulpmiddelen: een vernieuwd hulpmiddelenbeleid in Vlaanderen

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex3: 13u00 – 13u45

Sandra Derieuw
Kabinet Min. Jo Vandeurzen
Roland Pouillie
Agentschap Zorg en Gezondheid

Inhoud
Door de 6de staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor mobiliteitshulpmiddelen, deze zullen vanaf 1 januari 2019 worden opgenomen in de nieuwe regelgeving van de Vlaamse Sociale Bescherming.
Dit betekent dat de vergoedingen voor mobiliteitshulpmiddelen die nu nog door de federale ziekteverzekering (RIZIV ) en door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap worden ten laste genomen, geïntegreerd zullen worden in de Vlaamse Sociale Bescherming.
De belangrijke wijzigingen in de regelgeving en de gevolgen voor personen met een beperking of zorgnood zullen toegelicht worden.

Doelgroep
Gebruikers van (mobiliteits-)hulpmiddelen, gebruikersverenigingen, leveranciers en andere professionele actoren die een rol spelen in het adviseren of indiceren van hulpmiddelen.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×
14u00
De rol van OCMW bij het promoten van aanpasbaar bouwen, woningaanpassing en assistentiewoningen in Gent.

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex3: 14u00 – 14u45

Els Devriendt en Jan Lambrecht
Adjunct van de directie en diensthoofd ouderenzorg bij OCMW Gent

Inhoud
Net zoals in alle Vlaamse steden en gemeenten worden de Gentenaars ouder en willen ze graag in hun woning, in hun buurt, in hun wijk levenslang blijven wonen. In veel gevallen lukt dit, voor sommige ouderen is dit moeilijk.Indien de ouderen zelf vroeg genoeg nadenken over hun ( woon)toekomst, is er veel mogelijk.
Vanuit OCMW Gent hebben we diverse acties opgezet om ervoor te zorgen dat Gentenaars maximaal ouder kunnen worden in hun woning of alternatieve woonvorm in hun wijk.
Soms neemt OCMW Gent de rol van actor op, soms die van promotor, coördinator of regisseur.
In onze lezing zoemen we in op woningaanpassing, aanpasbaar bouwen ( GOLLD) en (sociale ) assistentiewoningen ( ruimte voor ouderen)

Doelgroep
Ergotherapeuten , professionelen actief in de thuiszorg ,verantwoordelijken bij sociale huisvestingsmaatschappijen,(beleids)verantwoordelijken bij OCMW's , steden en gemeenten

Tekst
Geen tekst voorzien
×
15u00
Robot-geassisteerde staptherapie: de eerste onderzoeksresultaten bij personen met een chronische dwarslaesie

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex3: 15u00 – 15u45

Tessa Delien
Master in de ergotherapeutische wetenschappen, in opdracht van het To Walk Again Postrevalidatiecentrum

Inhoud
De laatste twee decennia wordt robot-geassisteerde staptherapie met een draagbaar exoskelet geïntroduceerd bij personen met een dwarslaesie. Exoskeletten worden enerzijds gebruikt als staphulpmiddel om personen met een complete dwarslaesie de mogelijkheid te bieden om te stappen. Anderzijds worden ze gebruikt als revalidatiemethode om het stappatroon van personen met een incomplete dwarslaesie te verbeteren. De vraag blijft echter: heeft robot-geassisteerde staptherapie met een draagbaar exoskelet ook een positief effect op de gezondheid en/of kwaliteit van leven van personen met een dwarslaesie?
In deze lezing worden hiervan de eerste onderzoeksresultaten bij personen met een chronische dwarslaesie gepresenteerd.
Nadien volgt een demonstratie van de robot-geassisteerde staptherapie bij een persoon met een dwarslaesie.

Doelgroep
De lezing is gericht naar een breed publiek, zowel personen met een beperking als professionelen zijn welkom.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×
16u00
Robot-geassisteerde staptherapie - demonstratie aansluitend op lezing

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex3: 16u00 – 16u45

Tessa Delien
Master in de ergotherapeutische wetenschappen, in opdracht van het To Walk Again Postrevalidatiecentrum

Inhoud
De laatste twee decennia wordt robot-geassisteerde staptherapie met een draagbaar exoskelet geïntroduceerd bij personen met een dwarslaesie. Exoskeletten worden enerzijds gebruikt als staphulpmiddel om personen met een complete dwarslaesie de mogelijkheid te bieden om te stappen. Anderzijds worden ze gebruikt als revalidatiemethode om het stappatroon van personen met een incomplete dwarslaesie te verbeteren. De vraag blijft echter: heeft robot-geassisteerde staptherapie met een draagbaar exoskelet ook een positief effect op de gezondheid en/of kwaliteit van leven van personen met een dwarslaesie?
In deze lezing worden hiervan de eerste onderzoeksresultaten bij personen met een chronische dwarslaesie gepresenteerd.
Nadien volgt een demonstratie van de robot-geassisteerde staptherapie bij een persoon met een dwarslaesie.

Doelgroep
De lezing is gericht naar een breed publiek, zowel personen met een beperking als professionelen zijn welkom.

Tekst
Hand-outs in pdf-formaat zullen ter beschikking gesteld worden via www.reva.be na de beurs
×


donderdag 20 april 2017 - auditorium Flex 4
10u00
Plan P: Creatieve oplossingen zoeken voor participatieproblemen

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex4: 10u00 – 10u45

Dominiek Porreye
Kernlid Onze Nieuwe Toekomst vzw, trekker project Plan P

Matthijs van Trigt
Coach Onze Nieuwe Toekomst vzw, projectmedewerker Plan P

Inhoud
Plan P is een creatief pakket voor personen met een beperking en hun netwerk. Het is een stappenplan met creatieve technieken dat jou kan helpen om iets te veranderen en te verbeteren in je omgeving.
Plan P moedigt mensen aan om samen te zitten, een probleem of een uitdaging via verschillende invalshoeken te benaderen en naar een oplossing te werken. Onze Nieuwe Toekomst vzw geeft een toegankelijke uitleg wat Plan P inhoud aan de hand van voorbeelden.

Doelgroep
Plan P kan gebruikt worden door mensen met een beperking en hun familie, vrienden, huisgenoten, buren, collega's of ondersteuners. Dit zijn dan ook de mensen waar de workshop zich op richt.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×
11u00
M-Decreet: Taak van de ergotherapeut als 'Adviseur Hulpmiddelen' ter ondersteuning van GON leerlingen en begeleiders vanuit VZW St. Lodewijk.

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex4: 11u00 – 11u45

Patrick Moyson
Ergotherapeut - Medewerker Diath

Inhoud
Vzw Sint Lodewijk is een voorziening die bijzonder onderwijs, verblijf, dagopvang en begeleiding organiseert voor kinderen en jongeren met een motorisch-meervoudige beperking. Men biedt er ook GON (Geïntegreerd Onderwijs) ondersteuning aan 420 leerlingen met een motorische beperking die les volgen in het gewone onderwijs. Patrick Moyson, Ergotherapeut en medewerker DIATH (Dienst Informatie en Advies Technische Hulpmiddelen) legt uit hoe er vanuit het MFC (Multi Functioneel Centrum) ondersteuning geboden wordt aan GON leerlingen en begeleiders op het vlak van hulpmiddelen advies.
Meer informatie over Diath en Vzw Sint Lodewijk: www.sintlodewijk.be

Doelgroep
Alle geïnteresseerden zijn welkom.
×
12u00
OV-buddies: assistentie in het openbaar vervoer

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex4: 12u00 – 12u45

An Neven
Doctor-Assistent aan het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) – Universiteit Hasselt

Inhoud
IMOB, TreinTramBus en De Lijn werken in het project "OV-buddies" een systeem van vrijwillige assistentieverlening op het openbaar vervoer uit. Hoewel er raakvlakken zijn met het systeem van de MinderMobielenCentrales (MMC's) waarbij vrijwilligers met hun eigen wagen andere personen vervoeren, zijn er ook significante verschillen. Zo gaat het bij een systeem van vrijwillige assistentieverlening op het OV om een ander of nieuw type vrijwilligers, waarvoor een ander systeem van opleiding, vergoeding en begeleiding moet uitgewerkt worden. Ook langs de kant van de gebruiker zijn er andere noden en zal er bijvoorbeeld een trajectplan moeten opgesteld worden. We focussen binnen dit project op de praktische implementatie van dit systeem binnen een gemeente of organisatie, en werken een stappenplan uit voor gemeenten / organisaties die hiermee aan de slag willen. In deze lezing wordt het stappenplan voorgesteld, en de eerste ervaringen hiervan tijdens een proefperiode.

Doelgroep
Gericht naar een breed publiek, maar zeker interessant voor gemeenten of organisaties die interesse hebben om een dergelijk systeem op te starten.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×
13u00
d'oede doze

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex4: 13u00 – 13u45

Koen Amerlynck
Projectontwikkelaar & vormingswerker vzw Mentor Kortrijk / www.mentorvzw.be

Inhoud
"Ik ben gevallen en ik weet niet waarom." "Schoenen knopen, hoe moet dat nu weer?" "Ik drink niet van dat glas want er zitten vissen in." Wanneer je d'oede doze opent begrijp je meteen wat het betekent oud te zijn en minder goed te horen, minder goed te zien, artrose, valangst, slikproblemen, rugklachten, verminderd gevoel,…. D'oede doze simuleert niet alleen deze fysieke kwaaltjes maar ook dementie. Benieuwd naar onze simulatietools? Wil je zelf ervaren hoe het voelt om met dementie te moeten leven? Op deze interactieve lezing krijg je de kans onze producten uit te proberen en de 'AHA-belevenis' mee te maken. Je krijgt info hoe je onze d'oede doze toolbox kan ontlenen en ermee aan de slag gaan. aan de slag willen. In deze lezing wordt het stappenplan voorgesteld, en de eerste ervaringen hiervan tijdens een proefperiode.

Doelgroep
Voor iedereen interessant maar vooral een meerwaarde voor wie in de zorg werkt of wil werken. Een beleving met d'oede doze is namelijk een belangrijke stap naar meer respectvolle zorg en menswaardige omgang.

Tekst
Download hier de pdf met tekst. Meer info: http://www.vzwmentor.be/doededoze en www.facebook.com/doededoze
×
14u00
Mantelzorg in balans

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex4: 14u00 – 14u45

Benedicte De Koker
Onderzoeker en praktijklector HoGent, faculteit Mens en Welzijn

Inhoud
Mantelzorgers vinden de zorg die zij opnemen voor een naaste, vaak vanzelfsprekend. Tegelijkertijd kampen zij met verschillende uitdagingen, wat leidt tot een verhoogd risico op overbelasting. We bespreken de situatie en noden van mantelzorgers, aan de hand van een recent onderzoek in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen. Tevens geven we tips en aandachtspunten mee voor het bewaken van de balans tussen draaglast en draagkracht.

Doelgroep
Iedereen welkom

Tekst
Download hier de pdf met hand-outs.
×
15u00
Nieuwe relaxatiemethodes voor stressmanagement in de (pijn)revalidatie

Donderdag 20 april 2017
Auditorium Flex4: 15u00 – 15u45 - kan langer duren

Vincent Willemys
Master klinisch psycholoog en psychotherapeut bij EMDR-mindlifting, stressmanagement en energy upgrading.

Inhoud
 1. '0 tot 10 seconden'- methode
  vlug oproepen ontspannen gevoel, youtube:"preventie studiestress Hogeschool Gent"

  Een belletje luidt; de kat komt af. Je hoort dat liedje; je krijgt een rilling. Dit is conditionering. Een ontspannen gevoel oproepen in een stresssituatie (spanning, pijn.. ) kan je leren. Na 1 maand oefenen via CD, kan je dat in 0 tot 10 sec. zelf oproepen; net zoals de reactie van de kat. Voor alle stresssituaties: fysieke beperking/aandoening, studie-of werkprestatie + videogetuigenis. De auteur zingt 1 aria met de methode*.
  *afhankelijk van lokale muziekinstallatie ofwel videodemo

 2. Eenvoudige 'hartcoherentie-ademhalingstechniek'
  met herstel balans hersenen, youtube VRT/VTM: "Start to breathe Hogeschool Gent"

  Vele ontspanningstechnieken zeggen 'langzaam diep ademhalen'. Nu is wetenschappelijk aangetoond als je 3x per dag 5 min. in-en uitademt op een specifiek ritme dat je hersenen in volledige stressloze balans komen. Effecten: stressreductie, stijging immuniteit weerbaarheid concentratie geheugen, daling gemiddelde bloeddruk/hartslag, positiever denken, daling lichaamsvet. Er is een bondige uitleg zodat je zelf aan de slag kan.

 3. Reconnectieve energie upgrading (Dr. Pearl)
  thereconnection.nl ; tillerinstitute.com/pdf/White Paper XI.pdf ; korotkov.eu/gdv-books/ : wetenschap bevestigt reconnectieve healing

  Uitgangspunt is de energetische psychologie (cfr. Acupunctuur, Shiatsu, Reiki..). Ontdekker: Dr. Eric Pearl. Fysieke/mentale veranderingen zijn mogelijk met minstens een heel bijzondere diepe relaxatie die het energiepeil/immuunsysteem, je conditie opdrijft. Ons lichaam zit in een spectrum van helende energiefrequenties (huidige kwantumfysica). Via de handen wordt hiermee contact gelegd en worden deze doorgegeven aan de cliënt/patiënt.


Doelgroep
Iedereen die beter controle wil over specifieke stressvolle situaties: student, werkzoekende, professional in alle beroepsgroepen en in het bijzonder mensen met een (fysieke) beperking

Tekst
Download hier de eerste pdf met tekst. Download hier de tweede pdf met tekst. Download hier de derde pdf met tekst.
×

vrijdag 21 april 2017 - auditorium Flex 1
10u00
Wegwijs in hulpmiddelen voor dagelijkse activiteiten

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex1: 10u00 – 10u45

Docent Ergotherapie HoGent

Er zijn heel wat hulpmiddelen ter beschikking om iemand te helpen om zelfstandiger te leven ondanks grote of kleine beperkingen. In deze lezing wordt in vogelvlucht overzicht gegeven over kleine ADL-hulpmiddelen op vlak van zelfverzorging, maaltijdbereiding, eten en drinken.

Doelgroep
Enkel voor leerlingen secundair onderwijs

Hiervoor kan niet on line worden ingeschreven: mailen naar reva@reva.be
×
11u00
Wegwijs in hulpmiddelen voor dagelijkse activiteiten

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex1: 11u00 – 11u45

Docent Ergotherapie HoGent

Er zijn heel wat hulpmiddelen ter beschikking om iemand te helpen om zelfstandiger te leven ondanks grote of kleine beperkingen. In deze lezing wordt in vogelvlucht overzicht gegeven over kleine ADL-hulpmiddelen op vlak van zelfverzorging, maaltijdbereiding, eten en drinken.

Doelgroep
Enkel voor leerlingen secundair onderwijs

Hiervoor kan niet on line worden ingeschreven: mailen naar reva@reva.be
×
12u00
Over cijfers, toegankelijkheid en stedelijk beleid

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex1: 12u00 – 12u45

Joke Van der Auwera
Medewerker On Wheels
Bart Parmentier
Coördinator doelgroepwerking en eventwerking Inter.

Inhoud
Tijdens deze workshop gaan On Wheels en Inter dieper in op het verband tussen opmeetgegevens en toegankelijkheid. On Wheels is een app die mensen uit hun isolement haalt door gegevens ter beschikking te stellen over toegankelijkheid in de stad. Dat kon je al zien op de cover en in het artikel in REVAzine (on line op www.reva.be). Inter in een organisatie die streeft naar een toegankelijke samenleving voor iedereen en zo een brug wil bouwen tussen mens en omgeving. We tonen tijdens de workshop hoe je met de app On Wheels zelf opmetingen kunt doen en wat de gebruiker aan die gegevens heeft. Maar er is meer. Deze informatie is ook bruikbaar voor analyse en actieplannen om zo te toegankelijkheid te verbeteren. De verzamelde info is dus niet alleen belangrijk voor gebruikers, maar kan ook worden ingezet door het beleid. Inter gaat dan samen met steden en gemeenten aan de slag om te werken aan toegankelijkheid. Tijdens de workshop toont Inter hoe data worden omgezet in concrete acties om toegankelijkheid aan te pakken. De stad Asse vormt daarbij een pionier in dit verhaal. Als je na de workshop het belang ziet om zelf eens te gaan opmeten en beseft dat iedereen beter wordt door een toegankelijker wereld, dan zijn we geslaagd in ons opzet.

Doelgroep
Iedereen is welkom op deze boeiende sessie van cijfers, toegankelijkheid en stedelijk beleid.

Tekst
Geen tekst.
×
13u00
HUR Fitness

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex1: 13u00 – 13u45

Kris Goos
To Walk Again vzw, kinesitherapeut

Inhoud
To Walk Again introduceert de unieke oefenapparatuur van HUR binnen het postrevalidatiecentrum. HUR oefenapparatuur is ontwikkeld in de wetenschap dat niet iedereen hetzelfde is. De apparatuur streeft een zo natuurlijk mogelijke spierbeweging na en gebruikt hiervoor zeer accurate perslucht technologie, wat zorgt voor een natuurlijke transmissie van de kracht en uiteindelijk resulteert in een veilige en uiterst efficiënte uitvoering van de gevraagde oefeningen. Voor rolstoelgebruikers hebben we unieke toestellen (enig in België) die volledig rolstoeltoegankelijk zijn.

Doelgroep
Iedereen welkom

Tekst
Geen tekst beschikbaar.
×
14u00
Pong is back! (game-) technologie in de revalidatie

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex1: 14u00 – 14u45

Lode Sabbe
Hoofdergotherapeut Universitair Ziekenhuis Gent
Master of science in de ergotherapeutische wetenschapInhoud

Inhoud
Spelenderwijs leren voor alle leeftijden. Ook in de revalidatie? Is gamen wel zinvol als aanvulling op bestaande revalidatiepakketen? Waarom zou ik het niet gebruiken? Wat is de stand van zaken op dit moment? Wat brengt de toekomst? In dit kort tijdsbestek brengen wij u een overzicht van onze eigen ervaring in het universitair ziekenhuis alsook een mogelijke toekomstperspectief.

Doelgroep
Iedereen welkom

Tekst
Tekst beschikbaar via www.reva.be na de beurs
×
15u00
On Wheels, de app die mensen uit hun isolement haalt

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex1: 15u00 – 15u45

Joke Van der Auwera
Medewerker On Wheels

Inhoud
On Wheels, de app die mensen uit hun isolement haalt, dat las u al op de cover van het REVAzine en op de website, maar hoe doen we dat? Kom naar onze workshop, breng zeker ook uw smartphone of tablet mee en we tonen je hoe On Wheels werkt. Tot dan.

Doelgroep
Iedereen is welkom!

Tekst
Geen tekst.
×

vrijdag 21 april 2017 - auditorium Flex 2
10u00
Ableïsme

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex2: 10u00 – 10u45

An Beghein en Stef Thiepont
Inhoudelijke medewerksters van de beweging Miex, Konekt vzw

Inhoud
Able-ism heeft (nog) geen Nederlandse vertaling.
Able-ism kan je vergelijken met andere, meer gekende –ismen zoals racisme (discriminatie op basis van zogenaamd ras, huidskleur,...) en seksisme (discriminatie op basis van geslacht).
Able-ism kan je nog het makkelijkst 'vertalen' als "een voorkeur voor gezonde/normale mensen".
Able-ism heeft gevolgen voor de manier waarop men systemen in onze samenleving organiseert. Deze systemen zijn namelijk grotendeels ontstaan vanuit en afgestemd op mensen zonder beperking (de 'norm'), bv. In onderwijs, werknemer zijn, het openbaar vervoer nemen ….
Het concept able-ism laat toe kritisch te kijken naar de maatschappij, en hoe deze omgaat met mensen met een beperking.
Able-ism leidt tot scheefgetrokken machtsrelaties waarbij mensen zonder beperking bepalen wat de norm is. Dit heeft effect op wetten en regels, rechten en plichten, gedrag en denken van elk individu in de samenleving. Gevolg is een vicieuze cirkel die uitsluiting en able-ism in stand houden.

Doelgroep
Iedereen welkom die graag iets meer over ableïsme zou willen te weten komen!

Tekst
Tekst beschikbaar via www.reva.be na de beurs
×
11u00
Reizen is voor iedereen

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex2: 11u00 – 11u45

Kristof Steegmans
Oprichter en zaakvoerder WeTravel2

Inhoud
Kristof is oprichter van WeTravel2, een reisorganisatie, gespecialiseerd in reizen op maat voor mensen met een tijdelijke of permanente fysieke beperking en ouderen waarbij reisplezier voorop staat! Hij geeft lezingen rond toegankelijk reizen, vliegen met een rolstoel, enzoverder. Op die manier kunnen zowel (potentiële) reizigers als reisorganisaties geïnspireerd worden om respectievelijk hun droomreis werkelijkheid te maken en toegankelijk reizen mee mogelijk te maken. In deze lezing geeft Kristof praktische tips rond reizen met een beperking, waarbij rekening houden als je een toegankelijk hotel boekt, vliegen als rolstoelgebruiker en reizen met een assistent. Daarnaast zal er heel wat praktsiche info gegeven worden over reizen in binnen- en buitenland. De info over volgende bestemmingen komen zeker aanbod: België, Zuid-Spanje en Barcelona, Canaische Eilanden, Aruba en Curaçao, Mexico en zelfs Kenia. In het aanbod zit voor ieder wat wils, zodat zowel de avonturier, zonneklopper, cultuurliefhebber als kortbijreiziger hun gading kunnen vinden.

Doelgroep
Gericht naar een breed publiek – specifiek interessant voor personen met een tijdelijke of permanente fysieke beperking, beperkte mobiliteit of een langdurige ziekte en hun netwerk

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×
12u00
Scenografische benadering van de (woon-)omgeving van mensen met autisme

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex2: 12u00 – 12u45

Paul Himschoot
Interne Auditor Hogeschool PXL
Voorzitter Auctores vzw
Bestuurder UD-DA AutismePraktijk.be
LinkedIn


Inhoud
De sensoriele gevoeligheid van mensen met autisme heeft een niet onbelangrijke impact op de kwaliteit van hun participeren aan ons 'samenleven', op hun dagelijks welbevinden in woon- en/of werkomgeving en op het al dan niet succesvol(-ler) zijn van de therapeutische interacties.
Niettegenstaande het groeiend inzicht in deze materie en de vele publicaties, onderzoeken en opleidingen van professionelen en niet professionelen zie ik nog te weinig impact op de inrichting en de organisatie van de omgeving van mensen met autisme in zijn breedste betekenis. Het omzetten van kennis in autisme, naar inzichten, naar autism reasoning en naar het daadwerkelijk aanpakken is en blijft een aartsmoeilijke oefening en heeft nood aan faciliterende modellen van aanpak. Deze lezing wil daaraan bijdragen.

Doelgroep
Ouders, therapeuten, interieurarchitecten en architecten

Tekst
Download hier het filmpje (.wmv).
×
13u00
Therapie(on)trouw bij het uitvoeren van ergotherapeutische adviezen

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex2: 13u00 – 13u45

Julie Koklenberg
Ergotherapeut

Inhoud
Ouderen willen steeds langer thuis blijven wonen, maar hun woning is vaak onaangepast. Hierdoor komen ergotherapeuten vaak langs om advies te geven over woningaanpassingen in het kader van valpreventie. Ouderen blijken deze adviezen echter niet altijd uit te voeren. Zijn er bepaalde adviezen die minder vaak worden uitgevoerd? Welke factoren beïnvloeden de therapietrouwheid? Waarmee kunnen ergotherapeuten rekening houden om de therapietrouw te verhogen? Hoe kan het beleid inspelen op therapietrouw

Doelgroep
Alle betrokken actoren in de thuiszorg, maar vooral gericht naar professionelen en beleidsmensen.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×
14u00
Inclusief onderwijs na het M-decreet?

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex2: 14u00 – 14u45

Patrick Vandelanotte
coördinator GRIPvzw

Inhoud
Er is een jarenlange discussie aan vooraf gegaan, maar sinds september 2015 is het M-decreet van kracht. Het M-decreet heeft als bedoeling om meer leerlingen met een handicap te laten les volgen in het gewoon onderwijs. En dit is ook wat het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap voorschrijft: inclusief onderwijs. Maar zijn we in Vlaanderen nu goed op weg naar inclusief onderwijs? In deze lezing wordt stilgestaan bij wat inclusief onderwijs juist inhoudt en bij de uitvoering van het M-decreet.

Doelgroep
Iedereen die zich wil informeren over inclusief onderwijs en het M-decreet is welkom.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×
15u00
d'oede doze

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex2: 15u00 – 15u45

Koen Amerlynck
Projectontwikkelaar & vormingswerker vzw Mentor Kortrijk / www.mentorvzw.be

Inhoud
"Ik ben gevallen en ik weet niet waarom." "Schoenen knopen, hoe moet dat nu weer?" "Ik drink niet van dat glas want er zitten vissen in." Wanneer je d'oede doze opent begrijp je meteen wat het betekent oud te zijn en minder goed te horen, minder goed te zien, artrose, valangst, slikproblemen, rugklachten, verminderd gevoel,…. D'oede doze simuleert niet alleen deze fysieke kwaaltjes maar ook dementie. Benieuwd naar onze simulatietools? Wil je zelf ervaren hoe het voelt om met dementie te moeten leven? Op deze interactieve lezing krijg je de kans onze producten uit te proberen en de 'AHA-belevenis' mee te maken. Je krijgt info hoe je onze d'oede doze toolbox kan ontlenen en ermee aan de slag gaan.

Doelgroep
Voor iedereen interessant maar vooral een meerwaarde voor wie in de zorg werkt of wil werken. Een beleving met d'oede doze is namelijk een belangrijke stap naar meer respectvolle zorg en menswaardige omgang.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
Meer info: http://www.vzwmentor.be/doededoze en www.facebook.com/doededoze
×

vrijdag 21 april 2017 - auditorium Flex 3
10u00
Studiedag Vlaams ergotherapeutenverbond

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex3: 10u00 – 12u45

Info en inschrijven: klik hier.
×
14u00
Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in architectuurontwerpen

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex3: 14u00 – 14u45

Dr. Peter-Willem Vermeersch
KU Leuven, departement Architectuur, Research[x]Design & (full) Scale Architecten
Prof. dr. Ann Heylighen
KU Leuven, departement Architectuur, Research[x]Design

Inhoud
Architecten staan op zich niet weigerachtig tegen thema's als toegankelijkheid of inclusief ontwerpen, maar geven aan dat het hen ontbreekt aan geschikte informatie om mee te ontwerpen. De toegankelijkheidswetgeving bijvoorbeeld wordt zelfs als hinderlijk ervaren. Daarom stellen wij voor om tijdens het ontwerpen ook samen te werken met ervaringsdeskundigen, mensen met een beperking die expert zijn in hun eigen dagelijkse beleving van de gebouwde omgeving. We presenteren bij wijze van voorbeeld twee woningen die tot stand kwamen met de hulp van ervaringsdeskundigen. We leggen uit hoe telkens de samenwerking verliep en wat de impact op het ontwerp is. De ontwerpers gaven nadien alvast aan dat deze samenwerking hen inspireerde en net die informatie gaf die ze nodig hadden om tot een goed ontwerp te komen.

Doelgroep
Ruim publiek, maar zeker ook mensen met bouwplannen en architecten
×
15u00
Aangepaste en aanpasbare woningen.

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex3: 15u00 – 15u45

Wendy Hoeven
Architect-zaakvoerder van Inclure / Gespecialiseerd in inclusieve architectuur, levenslang wonen en aangepaste woningbouw.

Inhoud
Architectuur en wonen is voor iedereen: jong en oud, met of zonder beperking.
Iedereen wil uiteraard een woning die op elk moment volledig voldoet aan zijn/haar wensen en behoeften. Helaas zijn veel woningen niet levensbestendig gebouwd en volstaan ze al helemaal niet wanneer er een bewoner met een beperking er in wilt wonen.
Hoe zorg je er dan voor dat jouw woning je in alle fasen van je leven een optimaal comfort biedt? Of hoe pas je je woning aan jouw specifieke beperking aan zodat je thuis niet beperkt wordt in je dagelijkse activiteiten?
Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden leggen we uit aan welke voorwaarden een woning moet voldoen om in elke fase van het leven een ideale thuis te kunnen bieden.

Doelgroep
Gericht naar een breed publiek, maar zeker interessant voor mensen die een levenslange woning willen realiseren.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×
16u00
Wonen vandaag en morgen

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex3: 16u00 – 16u45

Anouk Tuinstra
Coördinator UD Woonlabo

Fien Van den Abeele
Projectmedewerker, architect Inter

Inhoud
Het UD Woonlabo is een gerenoveerde stadswoning die uitgebouwd is tot een demonstratiewoning. Je kan er zien en ervaren wat ‘Universal Design’ jou te bieden heeft bij het (ver)bouwen of bij het herinrichten van je woning. Je krijgt er tips en voorbeelden van slimme gebruiksproducten. Het begrip ‘Universal Design’ is overgewaaid vanuit Amerika en komt sinds enkele jaren ook bij ons meer voor. Toch weet nog niet iedereen wat het precies inhoudt. In Vlaanderen spreken we over ‘Ontwerpen voor iedereen’ en dat zegt wellicht meer. Het staat voor elegante oplossingen met een hoog gebruikscomfort, eenvoudig en toegankelijk voor iedereen! Geen hulpmiddelen, maar mooie oplossingen en producten die vanzelfsprekend aanwezig zijn.

Maak kennis met Het UD Woonlabo en ontdek welke verrassende oplossingen voor jou uit de bus vallen!. Het UD Woonlabo is een samenwerking tussen Hogeschool PXL, Universiteit Hasselt en Inter. Je kan er de modelwoning bezoeken en kan er terecht voor informatie en adviesvragen.

Doelgroep
Iedereen is welkom.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×

vrijdag 21 april 2017 - auditorium Flex 4
13u30
Iedereen verdient vakantie

Vrijdag 21 april 2017
Auditorium Flex4: 13u30 – 16u30

Steunpunt Vakantieparticipatie
Toerisme Vlaanderen

Inspiratiemoment "Iedereen verdient Vakantie".

Inhoud
Samen met jou en heel wat stakeholders werd er de voorbije jaren hard gewerkt aan een verandertraject sociaal toerisme.
Aan de hand van inspirerende voorbeelden, workshops vullen we samen het recht op vakantie verder in en geven zo de toekomst vorm.

Meer info: jeroen.marijsse@toerismevlaanderen.be
×

zaterdag 22 april 2017 - auditorium Flex 1
10u00
Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in architectuurontwerpen

Zaterdag 22 april 2017
Auditorium Flex1: 10u00 – 10u45

Dr. Peter-Willem Vermeersch
KU Leuven, departement Architectuur, Research[x]Design & (full) Scale Architecten
Prof. dr. Ann Heylighen
KU Leuven, departement Architectuur, Research[x]Design

Inhoud
Architecten staan op zich niet weigerachtig tegen thema's als toegankelijkheid of inclusief ontwerpen, maar geven aan dat het hen ontbreekt aan geschikte informatie om mee te ontwerpen. De toegankelijkheidswetgeving bijvoorbeeld wordt zelfs als hinderlijk ervaren. Daarom stellen wij voor om tijdens het ontwerpen ook samen te werken met ervaringsdeskundigen, mensen met een beperking die expert zijn in hun eigen dagelijkse beleving van de gebouwde omgeving. We presenteren bij wijze van voorbeeld twee woningen die tot stand kwamen met de hulp van ervaringsdeskundigen. We leggen uit hoe telkens de samenwerking verliep en wat de impact op het ontwerp is. De ontwerpers gaven nadien alvast aan dat deze samenwerking hen inspireerde en net die informatie gaf die ze nodig hadden om tot een goed ontwerp te komen.

Doelgroep
Ruim publiek, maar zeker ook mensen met bouwplannen en architecten
×
11u00
On Wheels, de app die mensen uit hun isolement haalt

Zaterdag 22 april 2017
Auditorium Flex1: 11u00 – 11u45

Joke Van der Auwera
Medewerker On Wheels

Inhoud
On Wheels, de app die mensen uit hun isolement haalt, dat las u al op de cover van het REVAzine en op de website, maar hoe doen we dat? Kom naar onze workshop, breng zeker ook uw smartphone of tablet mee en we tonen je hoe On Wheels werkt. Tot dan.

Doelgroep
Iedereen is welkom!

Tekst
Geen tekst.
×
12u00
Blessurepreventiestrategieën toepasbaar voor trainers tijdens het trainen van rolstoelatleten

Zaterdag 22 april 2017
Auditorium Flex1: 12u00 – 12u45

Femke Van Duyse
Master student LO & bewegingswetenschappen


Inhoud
In de sessie zal in een eerste luik dieper worden ingegaan op de incidentie van blessures bij rolstoelatleten (prevalentie, incidentie, locatie, oorzaak,…). Vervolgens zullen de basisaspecten van het algemeen blessurepreventief werken tijdens sporttrainingen aan bod komen om deze daarna specifiek in de context van rolstoelsporters toe te passen.

Doelgroep
Trainers van rolstoelatleten.
×
13u00
d'oede doze

Zaterdag 22 april 2017
Auditorium Flex1: 13u00 – 13u45

Koen Amerlynck
Projectontwikkelaar & vormingswerker vzw Mentor Kortrijk / www.mentorvzw.be

Inhoud
"Ik ben gevallen en ik weet niet waarom." "Schoenen knopen, hoe moet dat nu weer?" "Ik drink niet van dat glas want er zitten vissen in." Wanneer je d'oede doze opent begrijp je meteen wat het betekent oud te zijn en minder goed te horen, minder goed te zien, artrose, valangst, slikproblemen, rugklachten, verminderd gevoel,…. D'oede doze simuleert niet alleen deze fysieke kwaaltjes maar ook dementie. Benieuwd naar onze simulatietools? Wil je zelf ervaren hoe het voelt om met dementie te moeten leven? Op deze interactieve lezing krijg je de kans onze producten uit te proberen en de 'AHA-belevenis' mee te maken. Je krijgt info hoe je onze d'oede doze toolbox kan ontlenen en ermee aan de slag gaan.

Doelgroep
Voor iedereen interessant maar vooral een meerwaarde voor wie in de zorg werkt of wil werken. Een beleving met d'oede doze is namelijk een belangrijke stap naar meer respectvolle zorg en menswaardige omgang.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
Meer info: http://www.vzwmentor.be/doededoze en www.facebook.com/doededoze
×
14u00
DEBAT 'Een huis, een thuis, maar geen tehuis!'

Zaterdag 22 april 2017
Auditorium Flex1: 14u00 – 15u45

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) vzw
www.gripvzw.be

Inhoud
'Oost west, thuis best!' zegt het spreekwoord.
Ook personen met een handicap hebben recht op een (t)huis zoals iedereen.
Artikel 19 van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap zegt:
Je hebt recht om zelf te kiezen waar je woont en met wie.

Maar vind je wel vlot een eigen betaalbare en toegankelijke thuis in de buurt die jij wil?
Mensen stoten op heel wat drempels!

Wat zijn die drempels?
Wat zou er moeten gebeuren om wel vlotter een geschikte thuis te vinden?

Daarover gaan we spreken met beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, andere experten en mensen die bij huisvesting betrokken zijn.
Ook het publiek kan een inbreng doen.Doelgroep
Iedereen is welkom.

Tekst
Download hier de pdf met het samenvattend verslag.
×

zaterdag 22 april 2017 - auditorium Flex 2
10u00
Dolfijn Therapie Curaçao

Zaterdag 22 april 2017
Auditorium Flex2: 10u00 – 10u45

Fleur Deenen

Inhoud
Fleur geeft een lezing over dolfijn ondersteunde therapie bij het Curaçao Dolphin Therapy & Research Center. Een uniek en effectief therapieprogramma verzorgd door gekwalificeerde therapeuten in samenwerking met dolfijnen, in een uitnodigende Caribische omgeving. Ontdek hoe we een concreet positief verschil maken in het leven van mensen! Ook interessante informatie over de Brucker Biofeedback Therapie voor kinderen en volwassenen met aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel. Én meer informatie over ons mooie rolstoeltoegankelijke Dolphin Suites Hotel op Curacao.

Daarnaast geeft Kristof praktische tips rond reizen met een beperking, waarbij rekening houden als je een toegankelijk hotel boekt, vliegen als rolstoelgebruiker en reizen met een assistent. Ook zal er heel wat praktsiche info gegeven worden over reizen in binnen- en buitenland.

Doelgroep
Gericht naar een breed publiek – specifiek interessant voor ouders van kinderen met een meervocigige beperking, voor personen met een tijdelijke of permanente fysieke beperking, beperkte mobiliteit of een langdurige ziekte en hun netwerk.

Tekst
Tekst beschikbaar via www.reva.be na de beurs
×
11u00
Wonen vandaag en morgen

Zaterdag 22 april 2017
Auditorium Flex2: 11u00 – 11u45

Anouk Tuinstra
Coördinator UD Woonlabo

Fien Van den Abeele
Projectmedewerker, architect Inter

Inhoud
Het UD Woonlabo is een gerenoveerde stadswoning die uitgebouwd is tot een demonstratiewoning. Je kan er zien en ervaren wat ‘Universal Design’ jou te bieden heeft bij het (ver)bouwen of bij het herinrichten van je woning. Je krijgt er tips en voorbeelden van slimme gebruiksproducten. Het begrip ‘Universal Design’ is overgewaaid vanuit Amerika en komt sinds enkele jaren ook bij ons meer voor. Toch weet nog niet iedereen wat het precies inhoudt. In Vlaanderen spreken we over ‘Ontwerpen voor iedereen’ en dat zegt wellicht meer. Het staat voor elegante oplossingen met een hoog gebruikscomfort, eenvoudig en toegankelijk voor iedereen! Geen hulpmiddelen, maar mooie oplossingen en producten die vanzelfsprekend aanwezig zijn.

Maak kennis met Het UD Woonlabo en ontdek welke verrassende oplossingen voor jou uit de bus vallen!. Het UD Woonlabo is een samenwerking tussen Hogeschool PXL, Universiteit Hasselt en Inter. Je kan er de modelwoning bezoeken en kan er terecht voor informatie en adviesvragen.

Doelgroep
Iedereen is welkom.

Tekst
Download hier de pdf met tekst.
×
12u00
Ableïsme

Zaterdag 22 april 2017
Auditorium Flex2: 12u00 – 12u45

An Beghein en Stef Thiepont
Inhoudelijke medewerksters van de beweging Miex, Konekt vzw

Inhoud
Able-ism heeft (nog) geen Nederlandse vertaling.
Able-ism kan je vergelijken met andere, meer gekende –ismen zoals racisme (discriminatie op basis van zogenaamd ras, huidskleur,...) en seksisme (discriminatie op basis van geslacht).
Able-ism kan je nog het makkelijkst 'vertalen' als "een voorkeur voor gezonde/normale mensen".
Able-ism heeft gevolgen voor de manier waarop men systemen in onze samenleving organiseert. Deze systemen zijn namelijk grotendeels ontstaan vanuit en afgestemd op mensen zonder beperking (de 'norm'), bv. In onderwijs, werknemer zijn, het openbaar vervoer nemen ….
Het concept able-ism laat toe kritisch te kijken naar de maatschappij, en hoe deze omgaat met mensen met een beperking.
Able-ism leidt tot scheefgetrokken machtsrelaties waarbij mensen zonder beperking bepalen wat de norm is. Dit heeft effect op wetten en regels, rechten en plichten, gedrag en denken van elk individu in de samenleving. Gevolg is een vicieuze cirkel die uitsluiting en able-ism in stand houden.

Doelgroep
Iedereen welkom die graag iets meer over ableïsme zou willen te weten komen!

Tekst
Tekst beschikbaar via www.reva.be na de beurs
×
13u00
Wandelvakanties voor blinden en slechtzienden

Zaterdag 22 april 2017
Auditorium Flex2: 13u00 – 13u45

Ludwig D'Haese en Michel Claesen


Inhoud
Michel is een blinde man die al veel gereisd heeft en al een aantal berg- en wandeltochten heeft ondernomen met Ludwig. Ludwig is (berg)gids en heeft ooit zijn eindwerk Bloso gemaakt rond het begeleiden van blinden en slechtzienden in de bergen.
In deze lezing zullen we het voornamelijk hebben over de manier waarop blinden en slechtzienden kunnen begeleid worden tijdens een wandelreis. Wat wordt er verwacht van een begeleider? Wat wordt er verwacht van een blinde/slechtziende? Welke tochten zijn haalbaar? Hoe kan men zich voorbereiden? Op welke manier wordt een blinde/slechtziende begeleid? Waarom doen blinden en slechtzienden mee aan wandelreizen? Wat is het verschil tussen een wandelreis met blinden/slechtzienden en een wandelreis met zienden?
Tevens zullen we het hebben over de reizen die dit jaar zijn gepland voor blinden en slechtzienden.

Doelgroep
Blinden en slechtzienden (en hun begeleiders) die een actieve vakantie nastreven in volle natuur.

×
14u00
Seniorenreizen

Zaterdag 22 april 2017
Auditorium Flex2: 14u00 – 14u45

Frederick Poelders
uitbater Aldea La Quinta Health Resort
Kristof Steegmans
oprichter en zaakvoerder WeTravel2

Inhoud
Frederick is uitbater van het Aldea La Quinta Health Resort in Marbella, Spanje. In deze lezing zoomt hij in op wat er allemaal bij komt kijken wanneer senioren willen reizen. Hij bespreekt de mogelijkheden en geeft tips rond het meenemen van medische bagage, het voorzien van verpleegkundige ondersteuning op locatie, het gebruik van hulpmiddelen, … Kortom, hij wil senioren inspireren om te blijven reizen. Tijdens deze lezing zal hij ondersteund worden door Kristof Steegmans.
Kristof is oprichter van WeTravel2, een reisorganisatie, gespecialiseerd in reizen op maat voor mensen met een tijdelijke of permanente fysieke beperking en ouderen, waarbij reisplezier voorop staat! Hij geeft lezingen rond toegankelijk reizen, vliegen met een rolstoel, enzoverder. Op die manier kunnen zowel (potentiële) reizigers als reisorganisaties geïnspireerd worden om respectievelijk hun droomreis werkelijkheid te maken en toegankelijk reizen mee mogelijk te maken.

Doelgroep
Gericht naar een breed publiek – specifiek interessant voor ouderen met een tijdelijke of permanente fysieke beperking, beperkte mobiliteit of een langdurige ziekte en hun netwerk.

×
15u00
Toine Klerks: Een vader in een rolstoel – Hoe hij mij inspireerde om iets voor anderen te willen betekenen

Zaterdag 22 april 2017
Auditorium Flex2: 15u00 – 15u45

Toine Klerks


Inhoud
In presentaties met titels als 'What's the story behind your business card?' en 'Wat zijn mijn lessen uit de gehandicaptensport?' legt hij als jonge ondernemer de link tussen authenticiteit, emotie en marketing binnen de goede doelen wereld vanuit stichting Basketball Experience NL. Ervaar een bijzonder levensverhaal over hoe motivatie, tegenslag en de wil om iets voor anderen te betekenen samen komt in de stichting Basketball Experience NL. Toine verloor in 2006 zijn vader en moest vervolgens zijn leven met behulp van het achterblijvende gezin weer oppakken. Liep vervolgens stage in ontwikkelingsland Jemen voor gehandicaptensport en startte in 2009 als teammanager van het NL rolstoelbasketbal team, waar zijn vader ooit speler van was. Anekdotes uit de sportwereld en uit zijn privé-leven gaan gepaard met een nodige dosis humor en zelfspot waarbij onderwerpen als persoonlijk leiderschap en het stellen van doelen veel besproken thema's zijn.

Doelgroep
Iedereen welkom

×
16u00
Het levensverhaal van Gertjan van der Linden: van beperking tot Bondscoach

Zaterdag 22 april 2017
Auditorium Flex2: 16u00 – 16u45

Gertjan van der Linden


Inhoud
Op vierjarige leeftijd heeft hij door een ongeval, spelende op een bedrijventerrein, beide onderbenen verloren. Hij specialiseerde zich aanvankelijk in zwemmen, maar ging later over op rolstoelbasketbal. Na een zeer succesvolle carrière als speler is hij nu bondscoach van de Nederlandse rolstoelbasketbaldames en adviseur bij de heren. In een interactieve presentatie neemt Van der Linden je mee in zijn levensverhaal en spreekt met jou over onderscheiden, doelen stellen, doorzettingsvermogen, omgaan met teleurstelling en teamwork voor jou als persoon maar ook als bedrijf. Daarnaast is Gertjan actief geweest in de verkoop van rolstoelen en andere hulpmiddelen in de zorg, waardoor hij de eindgebruiker, de dealers en de markt in meerdere processen heeft mee gemaakt. Tevens heeft hij ervaring met het gebruiken van protheses en deelt graag zijn ervaringen. Enkele beelden van een presentatie + clinic met reacties: https://youtu.be/QjGrEZ6OhBg

Doelgroep
Iedereen welkom
Tekst
Enkele beelden van een presentatie + clinic met reacties: https://youtu.be/QjGrEZ6OhBg
×


Je kan helaas niet meer inschrijven en een attest aanvragen, maar voor de lezingen waar geen VOLZET staat, zijn nog plaatsen vrij.